Loge Rosa Alba

LOGE ROSA ALBA

Rechtspersoon
RSIN81649O351
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam Loge Rosa Alba
Statutaire zetel Eindhoven
Bezoekadres Potgieterstraat 41 5615GC Eindhoven
Telefoonnummer 0624605500
Internetadres www.logerosaalba.nl
Mailadres secretaris@logerosaalba.nl
Datum oprichting 13-02-1954
Datum akte laatste
statutenwijziging
19-05-2008
Activiteiten ISBI-code: 94919 - Overige levensbeschouwelijke organisaties
Regelmatige beoefening van de vrijmetselarij volgens de orde van
Vrijmetselaren
Bestuurders
NaamIng. A van Mierlo
Datum in functie24-06-2021
TitelVoorzitter
BevoegdheidAlleen/Zelfstandig bevoegd
NaamIng. P.J.M. Aalberse
Datum in functie24-06-2021
TitelPenningmeester
BevoegdheidGezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders), zie statuten)
NaamP.M.H. Rutten
Datum in functie24-06-2021
TitelVice voorzitter
BevoegdheidAlleen/zelfstandig bevoegd
NaamT.J.C.M. Vossen
Datum in functie24-06-2019
TitelSecretaris
BevoegdheidGezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Copyright Jacques Jansen Weert
contact